Affectionate Child - Wskazówki dla rodziców

Dziecko stale naśladuje środowisko i doświadczenia. Ale naśladownictwo szybko staje się konkurencją, zyskując w ten sposób sympatię. Skłonność dziecka do brania czegoś, czego chce, nie powinna być od razu uważana za kradzież. Uczciwość i dotrzymywanie słowa, które wypowiadasz, jest również oznaką uczuć. Rodzice czasami obwiniają swoje dziecko za kłamstwo, nawet jeśli nie kłamią. Dziecko traci zaufanie do rodziców i staje się mniej przywiązane.

Możemy zaobserwować przywiązanie dziecka do tego, czy przestrzegamy go zgodnie z normami społecznymi, zasadami i umowami. Jeśli dziecko zdradza podczas zabawy, jest to prawdopodobnie oznaką mniejszej wartości dla dziecka, a rodzice powinni poprawić ten błąd, ale nie stracić przywiązania. Trzymanie danego słowa jest również znakiem przywiązania.

Wszystko to zostanie osiągnięte przez rodziców, jeśli dadzą dziecku możliwość zobaczenia, że ​​rodzice również wypełniają obietnicę, aby odpowiedzieli na zadane zgodnie z prawdą pytania, aby byli konsekwentni w swoich prośbach i procedurach.

How to overcome Childhood Emotional Neglect | Kati Morton (Sierpień 2022)