Wskazówki dotyczące rozmrażania dla kanalizacji

Zamarzanie wody w systemach zaopatrzenia w wodę ma miejsce, gdy system zaopatrzenia w wodę jest słabo chroniony przed zimnem lub nie zużywa już wody zimą. Aby zapobiec zamarzaniu, najlepiej zamknąć dopływ wody z sieci ulicznej zimą przed wieczorem, a następnie otworzyć najniższy kran, np. W piwnicy, aby opróżnić system zaopatrzenia w wodę w domu.

Opróżnianie w większych budynkach nie jest możliwe, ale w takich budynkach niebezpieczeństwo zamarznięcia jest wyjątkowym zjawiskiem, ponieważ już podczas budowy brano pod uwagę, że system zaopatrzenia w wodę jest chroniony przed skutkami zimna. Sporadyczne uwalnianie wody, tj. otwarcie kranu i przywrócenie wody w rurach zapobiega zamarzaniu, zapobiegając w ten sposób ochłodzeniu wody do punktu zamarzania. Dlatego jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę zimą, będziesz musiał od czasu do czasu przywrócić wodę w rurach. A jeśli nastąpi zamarznięcie lub pęknięcie rury, należy wezwać hydraulika.

Znajdź wszystko dla swojego domu w Petrokovo!

Zastosowania sody oczyszczonej | Ula Pedantula #71 (Lipiec 2020)